14-24 nov 2024
InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Special Screenings
Special Screenings
A
Arna’s Children

Arna’s Children

Juliano Mer Khamis, Danniel Danniel
2003
84 min
Arna Mer richtte een theatergezelschap op voor kinderen uit Jenin, om ze te helpen uiting te geven aan hun dagelijkse frustraties, woede, verbittering en angst. Haar zoon Juliano gaat jaren later terug om te zien hoe het de kinderen is vergaan.
I
K
S
T