14-24 nov 2024
InstituteFestivalProfessionals
EN/NL
Doneer
Loading...
MyIDFA
Retrospective: Wang Bing
Retrospective: Wang Bing

In het Retrospectief presenteert IDFA zes films die Wang Bings innovatieve filmmakersvakmanschap sinds 2002 illustreren. Wang Bing is een compromisloze stem in de Chinese filmwereld die zonder schroom de sociaal-economische transformaties in China toont.

A
Alone

Alone

Wang Bing
2012
89 min
Drie zusjes, wier moeder uit beeld is en vader in de stad werkt, leven in armoede in een dorp in de Chinese provincie Yunnan. Ze werken op het land en gaan af en toe naar school, zonder zicht op een beter bestaan.
M
T
Y